การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

หลักสูตรการบริหารสต๊อกสินค้า

การบริหารสินค้าคงคลัง(Inventory Management)

เนื้อหาหลักสูตร

 • การประยุกต์ใช้ระบบซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
 • การเขียนผังกระบวนการทางธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสต๊อกสินค้า
 • การพยากรณ์ยอดขายการวางแผนการสั่งซื้อสินค้า
 • ความสำคัญของการบริหารสต๊อกสินค้า
 • การใช้เทคนิคต่างๆ ในการบริหารสต๊อก (ABC Analysis, Min-Max, จุดสั่งซื้อ ROP, การเติมสินค้า)
 • การกำหนดระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม ( การกำหนดขนาดพื้นที่จัดเรียงสินค้า, Safety Stock)
 • การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาของกิจการ (วิธีการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ)
 • ปัญหาในการบริหารสต๊อกสินค้าและความสูญเปล่าการพิจารณา (ลดความสูญเปล่าในการจัดการสต๊อก)
 • ทำเลตั้งร้านค้าและคลังสินค้า
 • การวัดผลและการชิ้วัดประสิทธิภาพการทำงาน (KPI ในการทำงาน)
 • การบริหารสต๊อกสินค้าจากขายสินค้าออนไลน์
 • การบริหารสต๊อกสินค้าสำหรับร้านค้าที่มีหลายช่องทางการขาย

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเข้าอบรม

 • เป้าหมายในการจัดการสต๊อกสินค้าในกิจการ
 • ปัญหาการบริหารสต๊อกสินค้าในปัจจุบันในกิจการ
 • ประสิทธิภาพการบริหารสต๊อกสินค้าปัจจุบัน
 • ขั้นตอนและวิธีการบริหารสต๊อกสินค้าปัจจุบัน
ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน ( 9:30 - 16:00 )
 ราคา 4,500 บาท/ ท่าน 
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 089-205-5990
กรณีอบรมภายในกิจการ สามารถขอรายละเอียดและใบเสนอราคาเพิ่มเติมได้ค่ะ