ความได้เปรียบนำไปสู่ชัยชนะ

ถ้าเป้าหมายของกิจการ คือ ลูกค้า
.
การแข่งขันเพื่อแย่งชิงความได้เปรียบจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้
.
สิ่งที่กิจการควรทำไม่ใช่การไล่ล่าลูกค้า แต่ต้องเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาหา
.
การไล่จับผีเสื้อเพียงอย่างเดียวจะได้ผีเสื้อน้อยกว่า ถ้าเทียบกับการปลูกดอกไม้และสร้างสภาวะที่ดึงดูดผีเสื้อให้เข้ามา
.
จะได้ทั้งจำนวนและความยั่งยืน
.
กิจการจึงจำเป็นที่ต้องสร้างสภาวะที่ได้เปรียบอย่างต่อเนื่องและรักษาไว้
.
สิ่งที่กิจการต้องสร้างสภาวะความได้เปรียบ เช่น
.

  • ความสามารถในการทำต้นทุนให้ต่ำ
  • ความได้เปรียบเรื่องวัตถุดิบที่เฉพาะหรือเทคโนโลยี
  • เอกลักษณ์เฉพาะที่ยากเลียนแบบและทดแทน
  • การสร้างการผูกขาดและครอบครองตลาด

ถ้ากิจการทำสิ่งเหล่านี้ได้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ กิจการจะได้เปรียบและสามารถดึงดูดลูกค้าได้

แต่ถ้ากิจการไม่สามารถสร้างความได้เปรียบเหล่านี้ได้

กิจการจะเสียความได้เปรียบ นำไปสู่การเสียลูกค้า และเสียธุรกิจได้ในอนาคต

“อยากได้ลูกค้าต้องสร้างความได้เปรียบ”