เคล็ดลับความสำเร็จของธุรกิจ

เคล็ดลับในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ความเข้าใจในคุณค่าที่ลูกค้าเป้าหมายต้องการ คือ สิ่งแรกที่คนทำธุรกิจต้องทำความเข้าใจ ต้องรู้ให้ได้ว่าลูกค้ามีความต้องการอะไร ทั้งที่บอกออกมาตรงๆ และที่อยู่ในความคาดหวังที่จะได้ แม้ไม่ได้บอกออกมาก็ตาม

เมื่อเราเข้าใจคุณค่าที่ลูกค้าต้องการแล้ว สิ่งที่เราต้องทำให้ได้คือ สร้างคุณค่านั้นขึ้นมาให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ ในรูปแบบของสินค้าหรือบริการ เพื่อที่จะใช้สิ่งนั้นในการสื่อสารกับลูกค้าให้เชื่อว่า ฉันได้มีสิ่งที่คุณต้องการ และสิ่งนี้จะสร้างความพอใจให้กับคุณได้

มี 2 คำที่ต้องเน้นย้ำ คือ 1.คุณค่า ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ลูกค้าต้องการและคาดหวังที่จะได้รับอย่างยิ่งจากการใช้หรือซื้อสินค้า และ 2. ลูกค้าเป้าหมาย หมายถึง ซึ่งค้าที่เราสนใจและตั้งใจว่าจะต้องเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเรา เพราะบางครั้งเราสนใจกับลูกค้าที่ไม่ใช่เป้าหมายเกินไปจนเราลืมโฟกัสกับลูกค้าตัวจริง

โดยการสร้างสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั้น เราต้องมีความถนัด มีความแตกต่าง และมีความสามารถที่จะสร้างคุณค่าในสินค้าและบริการนั้นได้อย่างต่อเนื่อง การที่จะทำสิ่งนี้ได้เราต้องมีความได้เปรียบเหนือคนอื่น อย่างยั่งยืน

การที่เราจะสามารถสร้างคุณค่าในสินค้าให้ได้เปรียบและเหนือกว่าคนอื่นได้นั้น เราต้องมีความรัก และมีความลับเฉพาะตัวที่คนอื่น ไม่มี เช่น สูตรลับ วัตถุดิบ ทรัพยากร เทคโนโลยี กระบวนการ การบริการ เทคนิค ทำเล ต้นทุน บุคลากร หรือ อะไรก็ตามที่ทำให้เราได้เปรียบ ในคุณค่านั้นๆ และยิ่งถ้าเราผูกขาดสิ่งนั้นไว้ได้ รักษาไว้ได้ ก็จะทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เหนือกว่าคนอื่นๆ อยู่เสมอ

เราต้องรักษา 3 สิ่งนี้ คือ ความมีประสิทธิภาพที่สูง ต้นทุนที่ต่ำ และความได้เปรียบ ให้คงอยู่ ในการตอบสนองคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ

แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ เราต้องไม่ลืมว่า คุณค่าที่ลูกค้าต้องการนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นเราต้องคอยติดตามและปรับปรุงคุณค่าของกิจการให้สอดคล้องกับความต้องการนั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เรายังคงได้เปรียบและเหนือว่าคนอื่นๆ ในตลาด

ความต้องการไม่เคยคงเดิม กิจการก็ไม่ควรหยุดนิ่ง ความได้เปรียบไม่เคยถาวร ดังนั้นกิจการก็ต้องพัฒนาอยู่เสมอ

สิ่งเหล่านี้คือ เคล็ดลับ ในการทำให้ธุรกิจคงอยู่ และเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s