5 ขั้นตอนรับมือผลกระทบจาก COVID-19 ในกิจการคุณ

หลายคนเริ่มได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แล้ว แม้จะหนัก เบา ไม่เท่ากัน แต่ส่งผลแล้ว
ดังนั้น การรับมือสถานการณ์ภายใต้ความไม่แน่นอน เป็นสิ่งที่จำเป็น
เพราะสถานการณ์จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ในซัพพลายเชนของหลายกิจการ

ปัญหาสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ
ช่วงเริ่มต้นปัญหา ช่วงเกิดปัญหา และช่วงท้ายของปัญหา แต่ระยะเวลาไม่สามารถระบุได้

ความยืดหยุ่นและการรับมือปัญหาในแต่ละช่วงเวลาของปัญหาให้มีประสิทธิภาพ ถือเป็นความได้เปรียบของกิจการ ที่อาจเป็นสิ่งที่ตัดสินที่สำคัญว่าจะรอดหรือไม่รอด

5 ขั้นตอนรับมือผลกระทบจาก COVID-19

 1. ประเมินผลกระทบที่จะถึงเรา โดยเลือกปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมาพิจารณา ทั้ง 3 ส่วน คือ
  – ต้นน้ำ(Upstream) เช่น วัตถุดิบ, สินค้า, บรรจุภัณฑ์ ,ต้นทาง, การขนส่ง
  – กลางน้ำ(Process) เช่น แรงงาน, โรงงาน, ระเบียบและมาตรการ, กระบวนการ, การผลิต
  – ปลายน้ำ(Downstream) ลูกค้า การขนส่ง, ร้านค้า, ตลาด ที่กระทบกับการขายและยอดขาย
 2. ประเมินสถานการณ์และแผนรับมือ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ใน 2 มิติ คือ
  + ความรุนแรง น้อย, กลาง, มาก
  + ระยะเวลา สั้น, กลาง, ยาว
 3. วิเคราะห์ปัญหาอย่างรวดเร็วและติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะกระทบ จัดทีมทำงานและประสานงานในการทำตามแผนที่วางไว้
 4. รักษาชื่อเสี่ยง คุณภาพ และความสัมพันธ์อันดีกับ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า อย่างดีไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใด
 5. เชื่อมั่นว่าจะผ่านไปได้ ,เตรียมการและสื่อสารอย่างชัดเจนภายในองค์กร เพื่อความมั่นใจในสถานการณ์ และเตรียมพร้อมเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น

สุดท้ายทุกอย่างจะผ่านพ้นไปทิ้งไว้เป็นอดีต จะดีหรือร้ายแค่ไหนก็ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามากระทบ ส่วนเรามีหน้าที่ดูแลให้ดีก็เฉพาะปัจจัยที่เราควบคุมได้เพียงเท่านั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s