4 สิ่งควรทำเมื่อยอดขายลดลง

เมื่อคุณต้องอยู่ในสภาวะยอดขายตก คุณควรทำอย่างไร ?
.
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการหลายราย มากๆ ที่กำลังเผชิญกับปัญหายอดขายลดลง และตกต่ำกว่าที่เคย ซึ่งปัจจัยที่นับไม่ถ้วนที่เข้ามากระทบ
.
เรามีทางเลือกหลายทาง นอกเหนือจากการบ่นและโทษสิ่งต่างๆ รอบตัว เพราะเมื่อเราบ่นเสร็จแล้ว สุดท้าย เราเองในฐานะเจ้าของกิจการ ก็จำเป็นที่จะต้องแก้ไข เพื่อความอยู่รอดและผ่านช่วงเวลาที่ไม่ดีให้ได้ อยู่ดี

4 สิ่งต่อไปนี้ คือ หนทางที่คุณในฐานะเจ้าของกิจการต้องทำ คือ

 1. รักษาความได้เปรียบไว้ : สิ่งใดที่เป็นความได้เปรียบ เป็นจุดแข็ง ที่ดีของเราและทำให้เราอยู่รอดได้ ต้องรักษาไว้ เช่น คุณภาพที่ดี ชื่อเสียง ความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริการ ความซื่อสัตย์ ทำเล สินค้าหลัก พนักงาน อย่าทำให้สิ่งที่เป็นความได้เปรียบและความแตกต่างของเราหายไป ต้องรักษาไว้
  .
 2. เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ : ใช้เวลานี้ ในการพิจารณาว่า กิจกรรมใดๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า หรือเป็นปัญหา ก่อให้เกิดของเสีย คุณภาพไม่ดี หรือ การผลิตสินค้าที่มากเกินความต้องการ ต้องแก้ไขปรับปรุง เช่น ปรับเปลี่ยนการวางแผนการผลิต การพยากรณ์ การสั่งซื้อ การหาสาเหตุของปัญหาและแก้ไข เพื่อลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพ
  .
 3. ลดต้นทุน : การเพิ่มประสิทธิภาพก็เป็นการช่วยลดต้นทุนได้อย่างดี แต่อาจไม่เพียงพอในตอนนี้ ดังนั้นกิจการ ควรต้องมองหาว่าอะไรเป็นต้นทุนหลักของกิจการ และสามารถลดลงได้ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าขนส่ง ค่าโสหุ้ย ค่าดอกเบี้ย ค่าเช่า ค่าแรง OT หรือค่าวัตถุดิบ สต๊อกสินค้า ซึ่งการลดต้นทุนดังกล่าว ต้องไม่กระทบกับกิจการ หรือประสิทธิภาพ เพราะการลดต้นทุนได้แม้ยอดขายไม่เพิ่มก็ช่วยให้กำไรยังคงอยู่
  .
 4. หาโอกาสใหม่ๆ จากปัญหา : ในสภาวะแบบนี้เราอาจได้ยินเสียงบ่น หรือเห็นปัญหามากขึ้น ทั้งจากตัวเองและคนอื่นๆ แต่อย่าลืมว่า ปัญหาของลูกค้า หรือ คนอื่นๆ คือ โอกาสที่เราอาจสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือ บริการใหม่ๆ ขึ้นมาตอบสนองได้ การที่มีปัญหา แสดงว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการปัจจุบันไม่อาจตอบสนองได้ การเห็นปัญหาอาจเป็นโอกาสทีดีในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ 
  .

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s