ทำ 3 สิ่งนี้ช่วยให้รอดจากวิกฤต

เมื่อเรากำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต คล้ายปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่
มีสิ่งสำคัญ 3 ลำดับที่เราควรต้องทำ

ไม่ว่าจะเป็นบุคคล ครอบครัว กิจการ หรือองค์กร ต้องทำ 3 สิ่งนี้
และต้องเรียงลำดับความสำคัญให้ถูกต้อง

คือ…..

อันดับ 1 ความปลอดภัย
อันดับ 2 ความเสี่ยง
อันดับ 3 โอกาส

ต้องไม่เรียงสลับกัน ความปลอดภัย คือ อันดับ 1 คือ สิ่งแรกที่เราต้องทำ
เราควรประเมินว่า เรา ครอบครัว พนักงานเรา องค์กรเรา อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยหรือไม่
เพื่อเตรียมความพร้อม ในปัจจัยที่จำเป็น การควบคุม การป้องกัน และมาตราการที่จำเป็น
โดยมี เป้าหมายสูงสุด คือ ต้องปลอดภัย 

อันดับ 2 คือ ความเสี่ยง ในสภาวะที่เป็นอยู่ เราอาจปลอดภัย แต่ในวันพรุ่งนี้ หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ความปลอดภัยอาจไม่เหมือนเดิม ดังนั้นสิ่งที่ผู้นำ หรือ ทุกคนต้องคำนึงถึง คือ ความเสี่ยงในอนาคต โดยติดตามสถานการณ์ ประเมิน และวางแนวทางป้องกัน โดยมีหลักการ คือ
ลดความเสี่ยง , หลบความเสี่ยง และ ปิดความเสี่ยง

แต่ต้องเข้าใจว่าความเสี่ยงอาจเปลี่ยนแปลงมากน้อยตามสถานการณ์ ต้อง ติดตาม ประเมิน และป้องกัน อยู่เสมอ

อันดับ 3 คือ เมื่อเราปลอดภัยและวางแนวทางการป้องกันความเสี่ยงได้ในระดับที่ดีแล้ว ในทุกวิกฤต จะต้องผ่านไปไม่เร็ว ก็ช้า ไม่เสียหายมากก็น้อย ดังนั้น โอกาสที่ซ่อนอยู่จะเปิดให้คนที่เตรียมพร้อมเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น อาจเกิดพฤติกรรมใหม่ ธุรกิจใหม่ หรือการเติบโตใหม่ๆ ของโอกาส ซึ่งถ้าเราเตรียมพร้อมตอนวิกฤต จะทำให้เราได้เปรียบเมื่อโอกาสมาถึง

ดังนั้น 3 สิ่งที่ต้องทำในฐานะ บุคคล หรือ กิจการ คือ

ต้องปลอดภัย ประเมินความเสี่ยง และ เตรียมพร้อมสำหรับโอกาส

โดยเรียงลำดับให้ความปลอดภัยของ คน พนักงาน ประชาชน คือ เป้าหมายอันดับหนึ่ง

 

ธวัชชัย บัววัฒน์
12/3/2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s