จากนี้เราจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม

หลังจากนี้จะเป็นอย่างไร

ตอนนี้ต้องถือว่าวิกฤติอย่างหนักสำหรับผู้ประกอบการ
มีทั้งสาหัสมาก-น้อย ต่างกันตามความยืดหยุ่น
จะมีอยู่บ้างที่ได้ ประโยชน์จากปัญหา
แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยหากเทียบกับภาพรวม

ทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจ คือสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมแก้ไขควบคู่กันไป
การเปลี่ยนแปลงอาจกระทบการใช้ชีวิตหลังจากนี้
พฤติกรรม จะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด

ไวรัสเป็นตัวเร่งให้หลายๆอย่าง เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น
เราอาจเหมือนอยู่ในช่วง เริ่มหัดใส่รองเท้า หรือใส่เสื้อผ้า
เปลี่ยนจากการกินมือ มาเป็นช้อน ส้อม

เมื่อเรากลับมาหลายอย่างในอดีตจะเปลี่ยนไป
หลายอย่างในปัจจุบันจะไม่เหมือนเดิม
การเตรียมตัวล่วงหน้า จะช่วยให้เราพร้อมเมื่อเวลานั้นมาถึง
เราอาจต้องใช้โอกาสนี้ในการมองไปข้างหน้า
เพื่อการปรับตัว และปรับธุรกิจ

1. คนจะไม่ชอบอยู่ใกล้กัน และความแออัด
2. คนจะเน้นความปลอดภัย อนามัยมากขึ้น ไม่ชอบความเสี่ยง
3. Online อะไรได้แล้ว จะมากขึ้นอีก
4. กิจการที่มีต้นทุนคงที่จะเปลี่ยนเป็นต้นทุนแปรผันมากขึ้น(รายจ่ายขึ้นกับยอดขายหรือกำไร)
5. การพิจารณา ความเสี่ยงจะอยู่ในโมเดลธุรกิจ และเป็นหัวใจสำคัญมากขึ้น
6. ระยะเวลาการคืนทุนกิจการต้องสั้นลง
7. การขนส่งของจะมากขึ้น
8. การขนส่งคนจะน้อยลง เดินทางเท่าที่จำเป็น
9. เงินจะถูกจ่ายเท่าที่จำเป็น ซื้อของที่จำเป็น
10. คนมีเงินจะจ่ายความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย มากขึ้น
11. หนี้ก้อนใหญ่ เช่น บ้าน รถ ได้รับความนิยมน้อยลง
12. คนจะกระจายตัวอยู่ตามที่ต่างๆ (ไม่ต้องพึ่งออฟฟิศ) ความแออัดอาจกระจายตัวไปต่างจังหวัด
13. สินค้าธรรมชาติ สุขภาพ และความปลอดภัย ของมีประโยชน์ต่อร่างกายจะได้รับความนิยม
14. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อสุขภาพจะได้รับความสนใจ
15. การรวมตัวจะเป็นกลุ่มปิดมากขึ้น เช่น ห้อง vip ห้องพิเศษ ไม่ใช้ห้องรวม
16. ความรู้ การศึกษา เนื้อหาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (ตำราตามอนาคตไม่ทัน)
17. ของใช้ส่วนตัวจะมากขึ้น สินค้าที่ต้องใช้ร่วมกันจะน้อยลง เปลี่ยนเป็นของใครของมัน
18. ความนิยมร้านคนแน่นจะน้อยลง เน้นร้านกว้าง ห่าง สะอาดปลอดภัย
19. ธุรกิจตัวแทนจะมีมากขึ้น ไม่เน้นทำเอง ให้คนอื่นทำแทน
20. อุปกรณ์อัตโนมัติ การออกแบบสินค้าต้องลดการสัมผัส และปนเปื้อน

ถ้าเราผ่านปัจจุบันไปได้ โลกจะไม่เหมือนเดิม ผู้คนจะเปลี่ยนแปลง ธุรกิจต้องเปลี่ยนทัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s