กรอบการคิดเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

การคิดเป็นกระบวนการเริ่มต้นเพื่อการตัดสินใจและปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ
ซึ่งกระบวนการก่อนและหลังจากคิดมีองค์ประกอบที่สำคัญ อยู่ 7 ส่วน คือ

7 องค์ประกอบการคิดเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. ปัจจัยที่เข้ามากระทบ
  2. การรับรู้
  3. การคิด
  4. การตัดสินใจ
  5. การปฏิบัติ
  6. ผลลัพธ์
  7. เป้าหมาย

ซึ่งทั้ง 7 องค์ประกอบ คือ ส่วนสำคัญที่ทำให้การคิดมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย
ซึ่งแต่ละองค์ประกอบ เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้
เพราะหากเราสามารถสร้างคุณภาพที่ดีให้เกิดขึ้นในแต่ละองค์ประกอบ
จะทำให้ เราสามารถรับมือกับสิ่งที่เข้ามากระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตัดสินใจ ปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นไปตามเป้าหมาย
นำไปสู่การเรียนรู้ และรับรู้ เพื่อนำไปใช้ในอนาคต

ธวัชชัย บัววัฒน์
Tawatchai Buawat

#ThinkingFramework

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s