ถึงเวลาวางแผนกิจการใหม่ทั้งซัพพลายเชน

ถึงเวลาวางแผนกิจการใหม่ทั้งซัพพลายเชน

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่เพียงแต่มีผลต่อชีวิตผู้คน สุขภาพและการใช้ชีวิตเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอีกด้วย หลายอย่างเกิดการหยุดชะงักไป และกลับมาไม่เหมือนเดิม

กิจการจึงจำเป็นต้องทบทวนและออกแบบทุกอย่างใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

เพราะทุกอย่างเชื่อมโยงกัน เมื่อมีสิ่งใดเปลี่ยนไปย่อมกระทบไปยังส่วนต่างๆในระบบทั้งหมด

       ปัญหาที่เกิดจะซับซ้อนและยุ่งเหยิง เราต้องไม่สับสน ต้องมีแผน

       ต้องสนามรบก่อนศัตรูจะมา ต้องวางแผนก่อนปัญหาจะลุกลาม

       เราต้องวางแผนล่วงหน้าและเตรียมตัว

 การวางแผนล่วงหน้า คือ สิ่งสำคัญ

ด้วยองค์ประกอบทั้ง 7 ประการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบกับกิจการ และจำเป็นต้องทบทวน คือ

  1. ลูกค้า ยังคงอยากได้สินค้าแบบเดิม บริการแบบเดิมหรือไม่
  2. ช่องทาง ลูกค้ายังคงใช้ช่องทางเดิม ในการสื่อสาร และเข้าถึงสินค้าและบริการหรือไม่
  3. กิจการของเรายังคงจำเป็นต้องมีโครงสร้างองค์กร รูปแบบ พนักงาน และส่วนผสมต่างๆ แบบเดิมหรือไม่ หรือ สามารถโอน ย้ายถ่ายออก ปรับเปลี่ยนรูปแบบ อย่างไร
  4. แรงกดดันต่างๆ ทั้งคู่แข่ง สภาพแวดล้อม ปัจจัย ความเสี่ยง มีมากน้อยเพียงใด
  5. มีหนทาง หรือโอกาส ใดเป็นสิ่งส่งเสริมองค์กรต่อไปในอนาคต จุดแข็งที่ได้เปรียบ จะยังคงใช้ได้อยู่หรือไม่
  6. ซัพพลายเออร์ของเรา ยังคงสามารถส่งมอบสินค้า คุณค่า และการบริการแบบที่เราต้องการและปรับเปลี่ยนไปหรือไม่
  7. ทรัพยากร หรือผู้คน ที่สนับสนุนซัพพลายเออร์ ทั้งในและต่างประเทศ ยังคงสามารถปรับเปลี่ยนและสนับสนุนซัพพลายเออร์ของเราอยู่หรือไม่
องค์ประกอบทั้ง 7 สำหรับการคิดใหม่ทั้งซัพพลายเชน

เหตุผลทั้งหมด ก็เพื่อความอยู่รอดปลอดภัย และเติบโตได้ ของกิจการในอนาคต

ธวัชชัย บัววัฒน์
4 สิงหา 2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s