5 หลักสร้างสุขให้เกิดในที่ทำงาน

5 หลักสร้างสุขให้เกิดในที่ทำงาน

ถ้าคนในที่ทำงานเราไม่ค่อยมีความสุข หรือลูกน้องเราไม่มีความสุข

ส่งผลเสียต่อการทำงาน ลองดู 5 สิ่งนี้ว่ามีหรือเปล่า ?

  1. คิดบวกต่องานและปัญหา
  2. มีส่วนร่วมกับองค์กร
  3. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
  4. มีความหมาย มีคุณค่า
  5. มีผลงานและความสำเร็จ

PERMA

  1. Positive : มีความคิดเชิงบวก เมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรค ความท้าทายก็มีความคิดเปิดกว้างและมองในแง่ดีที่จะพัฒนา ไม่คิดร้าย ไม่คิดลบ
  2. Engagement : มีส่วนร่วม มีความผูกผัน กับองค์กรหรืองานมากขนาดไหน หรือว่าต่างกันต่างเห็นแก่ส่วนตัว มากกว่าองค์กร
  3. Relationships : ความสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นไปในทางที่ดีเกื้อกูล ช่วยเหลือกัน และนำพากันทำแต่สิงที่ดี
  4. Meaning : แต่ละคนรู้ถึงคุณค่า และมีค่าในที่ทำงานหรือไม่ หรือว่าไม่ค่อยเห็นค่าซึ่งกัน ดังนั้นหากใครในที่ทำงานรู้สึกไม่มีค่าก็จะรู้สึกไม่มีความสุขในที่ทำงานด้วยเช่นกัน
  5. Accomplishment : แต่ละคนในที่ทำงานเคยได้รับความสำเร็จ คำชม หรือผลงานอะไรบ้างหรือไม่ ถ้าไม่มีผลงานหรือความสำเร็จใดเลย หรือไม่มีส่วนในความสำเร็จเลยก็จะรู้สึกถึงการอยู่ไปแบบไม่มีความสุข

ทั้ง 5 หลัก คนที่เป็นหัวหน้างาน หรือ คนที่ดูแลสภาพแวดล้อมในที่ทำงานก็ควรที่จะหมั่นสำรวจความสุขของพนักงานทั้ง 5 ข้อนี้อยู่เสมอ เพื่อสร้างองค์กรที่มีความสุขและความสำเร็จควบคู่กัน

ธวัชชัย บัววัฒน์

23/10/2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s