ปัญหาหลักของซัพพลายเชนในองค์กร

Supply Chain Management(การจัดการซัพพลายเชน) คือ การประสานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการตอบสนองความต้องการลูกค้าปลายทางสุดท้าย

สินค้า คน เงิน ข้อมูล ต้องเชื่อมถึงกัน


สิ่งนี้เองที่ทำให้ปัญหาหลักขององค์กร ในการสร้างระบบซัพพลายเชน ก็คือ เรื่องของ ความสัมพันธ์เป็นหลักทั้งการเข้าถึงข้อมูล การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานความเข้าใจถึงความสำคัญตลอดทั้งซัพพลายเชนดังนั้นองค์กรต่างๆที่ต้องการสร้างซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อจัดการกับความไม่แน่นอนของทั้งซัพพลาย ดีมานด์ และกระบวนการทำงานร่วมกัน

5 ปัญหาหลักของการสร้างซัพพลายเชนในองค์กร

  1. ปัญหาการเข้าถึงและการเห็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน
  2. ปัญหาการทำงานร่วมกันในแผนกต่างๆ ที่มีเป้าหมายและทิศทางไม่ตรงกัน
  3. ปัญหาความผันผวนของดีมานด์และซัพพลาย
  4. ความสามารถในการใช้ข้อมูลอยู่ในระดับต่ำ
  5. ความเข้าใจของผู้บริหารในการจัดการซัพพลายเชนในองค์กร

จะเห็นว่าทั้ง 5 ปัญหาหลักนั้นเกิดจากการจัดการความสัมพันธ์ของคน และข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกันในซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญกับปัญหานี้และแสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการสร้างความสัมพันธ์อย่างดีตลอดทั้งซัพพลายเชน

ในภาพอาจจะมี ‎ข้อความพูดว่า "‎Supply Chain Insights* Over the Decade, Same Problems With No Resolution Top Five Elements of Business Pain for Respondents 13 50% 50% 48% 35% Top Elements of Pain Supply chain isibility Cross-functional alignment Demand supply volatility Ability Executive team understanding supply chain Organizationa change management Avallability of skilled people job Software usability Increasing speed business Management of value network relationships Innovation Globalization Product quality and supplier reliability Risk management Clarity business strategy increasing regulations and compliance Other 29% 5%1 24% comes 6% Operations 2019) ollowing clomenits buniness painל Piease‎"‎

#SupplyChain#Logistics

ธวัชชัย บัววัฒน์
30/10/2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s