มี 5 ทักษะนี้ เงินเดือนขึ้น อนาคตไม่ตกงาน

มีทักษะนี้ เงินเดือนขึ้น อนาคตไม่ตกงาน

หลายคนตอนนี้ตกงาน และเงินเดือนไม่ขึ้น

ส่วนหนึ่งจากภาวะเศรษฐกิจ ในยุคโควิท-19 ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งฝั่งผู้ซื้อ ผู้ขายและผู้ผลิต

ซึ่งส่งผลให้กิจการต่างๆ ต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อรับมือกับอนาคตที่ไม่เหมือนเดิม

หลายกิจการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรมาแทนคน

ทำให้หลายคนเสี่ยงตกงาน และหางานทำไม่ได้ในอนาคต

เด็กจบใหม่ที่เรียนตำราเมื่อ 5 ปีที่แล้วอาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ทักษะเดิมๆ ของคนทำงาน ที่เคยใช้ก่อนหน้านี้อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เรามีรายได้ที่สูงขึ้น

เพราะความต้องการของกิจการเปลี่ยนแปลงไป

World Economic Forum (WEF) ระบุว่างานปัจจุบันในปี 2020 ใช้แรงงานคน 67% และใช้เครื่องจักร 33% แต่ภายใน 5 ปี(หรือปี 2025) จะเหลืองานที่ใช้แรงงานคนเพียง 53% และใช้เครื่องจักรถึง 47%

ซึ่งหมายความว่า  งานหลายงานที่เครื่องจักร หรือ คอมพิวเตอร์ทำงานได้ดีกว่า จะถูกนำมาใช้แทนคน

ดังนั้น หากคุณไม่มีทักษะใหม่ๆ ที่แตกต่างและเหนือกว่าที่หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรทำได้ ก็มีความเสี่ยงที่คุณจะตกงาน หรือไม่ก็เงินเดือนไม่ขึ้น

ดังนั้นหากไม่อยากเสี่ยงตกงาน หรือ อยากมีเงินเดือนที่สูงขึ้นเราควรฝึกทักษะดังต่อไปนี้

  1. การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ :  ปัจจุบันมีปัญหา ต่อไปอนาคตก็มีปัญหาซึ่งรูปแบบแตกต่างกัน ดังนั้นทักษะนี้จึงเป็นทักษะที่ทุกคนควรมีไว้ เพื่อพัฒนาหลักการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการจัดการปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน  
  2. การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ :ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์และยืดหยุ่นต่อการปรับตัว อย่างที่บอกไป อนาคตเปลี่ยนไปเร็วมาก ความรู้สถานการณ์ก็ปรับตัว การเปิดตัวเองให้กว้างและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เรียนรู้ตลอดชีวิต จะทำให้คุณสามารถยืดหยุ่นและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  3. การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี งานหลายงานเครื่องจักรและคอมพิวเตอร์สามารถทำงานแทนคนได้และเร็วกว่า ดังนั้นทักษะนี้จะทำให้เราสามารถเป็นคนออกคำสั่งและเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ได้ ทักษะนี้ช่วยให้เราสามารถทำงานได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ใช่มาแทนคนออกคำสั่ง
  4. การทำงานร่วมกับคนอื่น งานบางงานสามารถปล่อยให้เครื่องจักรทำงานแทนได้ แต่งานบางงานจะสำเร็จได้ก็ได้ความร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ดังนั้นความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีการฝึกฝน เช่น การมีน้ำใจ มารยาท การสื่อสาร การรับฟัง การแสดงความคิดเห็น ความเห็นอกเห็นใจ เสียสละ สร้างความไว้ใจ เป็นต้น  
  5. การทำงานด้วยความทุ่มเทตั้งใจ: ทักษะที่จะทำให้คุณเหนือว่าคนอื่นในการทำงาน  ก็คือ ความตั้งใจและทุ่มเทในการทำงาน คุณอยากได้เงินเดือนเพิ่ม คุณก็ควรต้องทำงานเกินเงินเดือนปัจจุบัน เพราะถ้าคุณทำได้น้อยกว่าเงินเดือนปัจจุบัน ก็ไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่ม หรือถ้าทำงานเท่าเงินเดือน ก็เป็นเรื่องที่สมเหตุผลที่คุณควรได้เงินเดือนเท่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ ดังนั้นความทุ่มเทและตั้งใจเป็นทักษะที่สำคัญที่สร้างความแตกต่างให้บุคคล

หากเราต้องการสิ่งที่ดีกว่าเดิม เราก็ควรทำสิ่งทีดีกว่าสิ่งที่ทำอยู่

หากเราต้องการดีขึ้นในอนาคต เราก็ควรทำในสิ่งที่ดีขึ้นในปัจจุบัน

เราไม่ควรทำแบบเดิมแต่หวังในสิ่งที่ดีขึ้น

เราจะอยู่อย่างเดิมอย่างไรในเมื่อโลกเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม

https://wp.me/pbHc5B-jN

ธวัชชัย บัววัฒน์
18/11/2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s