ตัวชี้วัดหลักของกิจกรรมด้านโลจิสติกส์


หากเราต้องการวัดว่า โลจิสติกส์ของกิจการเรามีประสิทธิภาพหรือไม่ ตัวชี้วัดมาตราฐานที่ใช้กัน มี 3 ด้าน คือ
ต้นทุน(ต่ำ) เวลา(เร็ว) และความน่าเชื่อถือ(มาก)
3 ด้านนี้จะมีความขัดแย้งกัน จึงต้องบริหารให้เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพจึงจะดีได้ ทั้ง 3 ด้าน

เกณฑ์ชี้วัดมาตราฐานสำหรับผู้ประกอบการ

ต้นทุน 3 ส่วน คือ

  1. ต้นทุนการถือครองสินค้า (Inventory Carrying Cost) โดยปกติก็ประมาณ 25% ของมูลค่าสต๊อกเฉลี่ยทั้งปี พวกเก็บสต๊อกมากๆ ต้นทุนนี้จะสูง
  2. ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management Cost)

3. ต้นทุนค้าขนส่งสินค้า (Transportation Cost) ส่งบ่อยๆ ลูกค้าชอบ แต่ต้นทุนสูง หรือส่งเร็วๆ ค่าส่งแพงแต่มีความน่าเชื่อถือ

เวลา* มี 3 ส่วน คือ
1.เวลาที่ใช้ในการตอบสนองคำสั่งซื้อ (Ordering cycle time) นับเวลาจากรับคำสั่งซื้อจนถึงส่งลูกค้า

  1. เวลาจัดส่ง (Delivery Cycle time) นับเฉพาะเวลาขนส่งให้ลูกค้า
  2. ระยะเวลาในการเก็บสินค้าให้พอขาย( Inventory Day)

*เวลาทั้ง 3 ส่วนคิดเป็นค่าเฉลี่ย

ความน่าเชื่อถือ 3 ส่วน นับเป็น % คือ

  1. ความสามารถในการจัดส่งสินค้า(DIFOT Rate) นับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ส่งสินค้าให้ลูกค้า ว่าครบจำนวนและตรงเวลา ต่อจำนวนครั้งทั้งหมดที่ส่งให้ลูกค้า
  2. ความแม่นยำในการพยากรณ์ (Forecast Accuracy) นับการพยากรณ์เทียบกับคำสั่งซื้อจริง ว่าถูกต้องแค่ไหน

3. อัตราการตีกลับสินค้า (Return Rate) นับปัญหาที่ถูกคืนสินค้าเทียบกับปริมาณสินค้าทั้งหมด

รวม 3 ด้าน ทั้งหมด 9 ส่วน ที่กิจการต้องนำมาพิจารณา
ให้เหมาะสมถึงความสามารถที่กิจการมี
เปรียบเทียบกับ

คุณค่าที่ลูกค้าต้องการ และความสามารถในการแข่งขัน

ธวัชชัย บัววัฒน์
18/11/2563

https://wp.me/pbHc5B-k1

#Logistics
#SupplyChain

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s