การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของกิจการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เป็นคู่มือเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการเพื่อใช้ในการประเมินกิจการด้วยตัวเอง เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานข้อมูลที่กิจการควรมีเพื่อการเริ่มต้นในการจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
และผู้ที่สนใจเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะพื้นฐานในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
โดยประกอบไป 3 กลุ่ม ตัวชี้วัด

1. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index : ILPI)
2. ตัวชี้วัดประสิ ทธิภาพซัพพลายเชน (Supply Chain Performance Index : SCPI)
3. ตัวชี้วัดศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Scorecard : LSC)


จัดทำโดย : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เจ้าของลิขสิทธิ์ : สานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s