5 เทคนิคบรรลุเป้าหมายทำได้ทันที

5 เทคนิคบรรลุเป้าหมายทำได้ทันที

1️⃣Still : ทำต่อไป , กิจกรรม หรืองานอะไรที่เรากำลังทำอยู่ แล้วส่งเสริมให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น สำเร็จมากขึ้น ให้ทำต่อไป ความสัมพันธ์ใดที่ดีอยู่แล้ว รักษาไว้ให้ดี #รักษาสิ่งที่ดีงาม

2️⃣Start: เริ่มทำ, สิ่งใดที่ควรทำ และจำเป็นต้องทำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ให้เริ่มทำทันทีและให้เวลากับสิ่งนั้นมากขึ้น #เริ่มทำสิ่งที่สำคัญ

3️⃣Stop: หยุดหรือเลิก, สิ่งใดที่เราทำอยู่ แล้วเป็นผลเสียต่อเป้าหมาย ไม่ดีต่ออนาคต ให้หยุด ลด และเลิกในทันที เพราะสิ่งนี้มีอุปสรรคต่อเป้าหมาย ทำต่อไปก็สร้างปัญหาไม่เกิดประโยชน์ #เลิกทำสิ่งที่ก่อให้เกิดโทษ

4️⃣More: ทำให้มากขึ้น, สิ่งที่ทำแล้วดี สร้างพลังและกำลังใจ เป็นตัวเร่งในการมุ่งสู่ความสำเร็จ ต้องทำให้มากขึ้นดีขึ้น ให้เวลากับสิ่งนี้เยอะมากขึ้น #ทำดีแล้วทำให้มากขึ้น

5️⃣Less: ทำให้น้อยลง, สิ่งที่สำคัญน้อย หรือ ไม่มีประสิทธิภาพ แต่จำเป็นต้องมีและต้องทำ ก็ให้ทำน้อยลง ลดลงเพื่อให้เหลือเวลาและทรัพยากรมากขึ้นในการทำสิ่งที่ต้องทำ #ให้ความสำคัญน้อยลงกับสิ่งที่ไม่ค่อยจำเป็น

5 สิ่งนี้ทำได้ทันทีในการพัฒนาตัวเองเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย,
5 สิ่งนี้ควรมีการทบทวนบ่อยๆว่า กิจกรรมต่างๆที่เราทำทุกวัน ยังสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่

คิด พูด ทำ ต้อง #สอดคล้องกับเป้าหมาย
ความสอดคล้องจะทำให้เกิดพลัง และความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมาย
ความคิดที่ไม่สอดคล้องทำให้เกิดความขัดแย้งในตัวเอง และเป็นตัวฉุดรั้งให้เราไม่เราเดินทางสู่เป้าหมายจนสำเร็จ

#การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อผลสำเร็จ

ธวัชชัย บัววัฒน์
27/4/2564

TCB :www.beginrabbit.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s