4 ขั้นตอนปรับปรุงมาตฐานการทำงาน

ถ้าเราจะถามว่ากระบวนการทำงานปัจจุบันดีหรือไม่ดี และจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร ?
ให้เราไปเทียบกับมาตฐานถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดี เพราะกระบวนการที่ดีจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีและกระบวนการที่เป็นมาตรฐานก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น 4 ขั้นตอนที่ต้องพิจารณาในการปรับปรุงมาตฐานการทำงาน ก็คือ
1. เรามีมาตฐานหรือขั้นตอนการทำงาน หรือไม่ ?

2. ถ้ามีมาตฐานดีแล้วหรือยัง มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการปฏิบัติ ยากต่อความผิดพลาด ?

3. ถ้ายังไม่มีมาตฐานกิจการจำเป็นต้องตั้งมาตฐานการทำงานขึ้นมาก่อนว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร ? โดยออกแบบมาตรฐานการทำงานโดยคำนึงถึงคุณค่า และความสูญเปล่าของกระบวนการ

4. ถ้ากระบวนการทำงานมีมาตฐานที่ดีแล้ว แต่ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ไม่ดีให้ไปดูที่การปฏิบัติ ว่าถูกต้องสอดคล้องกับมาตฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ และติดขัดตรงไหน ก็ให้ทำงานแก้ไขมากกว่าการลงโทษ

มาตรฐานการทำงานเป็นพื้นฐานของการปรับปรุงการทำงาน

ดังนั้นถ้าเราคิดจะปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้เริ่มจากสร้างการทำงานให้ได้มาตรฐาน (Standardized)

ประโยชน์ของมาตรฐานการทำงานจะช่วยเป็นหลักให้เรารักษาไว้ และเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนากระบวนการทำงานให้สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

ธวัชชัย บัววัฒน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s