5 หลักไคเซ็น(Kaizen) เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

KAI = Change (เปลี่ยนแปลง)

ZEN = For the Better(เพื่อให้ดีขึ้น)

KAIZEN = เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้น

ไคเซ็น(Kaizen)เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องของทุกคน ที่ต้องทำกันทุกที่ในองค์กร และต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น มี 5 หลักดังนี้

  1. เข้าใจลูกค้า(Know your customer) เป้าหมายองค์กรคือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าดังนั้นเราต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงว่าปัจจุบัน คือ อะไร (เน้นว่าปัจจุบัน) รวมถึงการคาดการณ์ถึงสิ่งที่ลูกค้ามองหาในอนาคต การใช้ไคเซ็น คือการปรับปรุงให้ดีขึ้น (ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีขึ้น) ความเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการจึงเป็นสิ่งแรกที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ
  2. ให้เกิดความสูญเปล่าน้อยที่สุดในกระบวนการ(Let it Flow) เราต้องสร้างกระบวนการที่มีคุณค่าปราศจากความสูญเปล่าในการส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ ตลอดทั้งกระบวนการ คือตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงมือลูกค้า ต้องให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ติดขัด เกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง
  3. ต้องเข้าใจปัญหาที่แท้จริงที่อยู่หน้างาน(Go to Gemba) ปัญหาในการทำงานไม่ได้อยู่ในห้อง แต่อยู่หน้างานของแต่ละคน ดังนั้นถ้าจะปรับปรุงการทำงาน ทุกคนต้องเข้าใจปัญหาที่แท้จริงที่อยู่หน้างานของตัวเอง ไม่ใช่เกิดจากการคิดและวิเคราะห์กันในห้องประชุม ต้องให้เข้าใจของจริง ข้อมูลจริง หน้างานจริง
  4. ให้อำนาจ(Empower People) เพื่อให้คนทำงานมีการตัดสินใจร่วมกัน ทำงานเป็นทีม เพื่อเป้าหมายเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจเพื่อให้การปรับปรุงงานเป็นหน้าที่ของทุกคนช่วยกัน
  5. พูดกันด้วยข้อมูล(Be Transparent) ใช้ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการประเมิน วิเคราะห์และตรวจสอบว่าการปรับปรุงและการทำงานดีขึ้นหรือไม่อย่างไร ทุกอย่างควรต้องวัดผลได้ ไม่ใช้ความรู้สึกในการกำหนดปัญหา และวิเคราะห์การทำงาน

ทั้งหมดนี้คือ 5 หลักในการใช้งานไคเซ็นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง(CONTINUOUS IMPROVEMENT) ทั่วทั้งองค์กร

การเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหากทำอย่างต่อเนื่ององค์กรก็จะกลายเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

Tawatchai Buawat

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s