Branding in production การสร้างแบรนด์ในอุตสาหกรรมการผลิต

การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่เรื่องของ การตลาด

การสร้างแบรนด์ คือ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันตลอดทั้งซัพพลายเชน

ลูกค้ามองเราตั้งแต่หัวจรดเท้า ตั้งแต่เริ่มจนถึงจบ

ดังนั้นการสร้างแบรนด์จึงไม่ใช่สิ่งฉาบฉวย แต่เป็นสิ่งที่ต้องชัดเจน โดดเด่นและสอดคล้อง

แบรนด์ไม่ใช่เรื่องของการบอกฝ่ายเดียว การสร้างแบรนด์เป็นการฟังด้วยเช่นกัน

ถ้าสิ่งที่อยากจะบอก กับสิ่งที่รับฟังกลายเป็นคนละเรื่องกันนั่นหมายถึงการสร้างแบรนด์ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

5 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ ที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้น ที่จะช่วยให้เรามีความสอดคล้องตลอดทั้งกระบวนการ มีดังต่อไปนี้

  1. การกำหนดให้ชัดเจนว่า : เราโดดเด่นเรื่องอะไร คุณค่าอะไรที่เราต้องการให้เป็นที่รับรู้ เช่น สินค้าคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่ง การผลิตสินค้าที่รวดเร็ว ความยืดหยุ่นในการผลิต หรือความหลากหลายที่สุดในท้องตลาด ความโดดเด่นที่ชัดเจนนั้น ไม่ใช่เรื่องคลุมเครือ และไม่ใช่เรื่องที่ใครๆ ก็เป็นกัน แต่ต้องเป็นคุณค่าที่ชัดเจน และโดดเด่นขึ้นมาไม่เหมือนใคร
  2. สื่อสารอย่าสับสน : หลายครั้งที่สินค้าและบริการถูกผลิตขึ้น อย่างชัดเจน และกำหนดได้อย่างถูกต้อง แต่ระหว่างการสื่อสารกลับ ไม่ได้เป็นอย่างนั้น การบอกว่าสินค้ามีคุณภาพ แต่ความจริง มีบ้างไม่มีบ้าง การบอกว่าส่งสินค้าได้รวดเร็วและตรงเวลา แต่ความจริงช้าตลอด นอกจากนั้นการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งผ่านพนักงาน ผ่านข้อความหรือผ่านสื่อต่างๆ ต้องมีความชัดเจนไม่สร้างความสับสน และเลือกเพียงข้อความที่สำคัญ ที่ต้องการให้จดจำอย่างโดดเด่นเท่านั้น
  3. เป็นตัวของตัวเอง : โดดเด่น ไม่สับสน และเป็นตัวเอง ชื่อว่านี่คือเรา ไม่ใช่คนอื่น ดังนั้นทุกการกระทำ ผ่านสินค้า บริการ และการพูดคุย ต้องเป็นเรื่องจริงที่ไม่ได้ปลอม ไม่ได้เกิดจากการเลียนแบบ มีเอกลักษณ์ที่รู้ได้ทันทีว่า นี่คือสินค้าที่เราผลิต ที่คือสิ่งที่เราทำ บ่งบอกตัวตนอย่างชัดเจน
  4. ประเมินความเป็นแบรนด์ของตัวเองอยู่เสมอ : ผ่านการฟังและรับ feedback จากหลายๆ ช่องทาง เพื่อช่วยให้เราประเมินคุณภาพของการสื่อสารว่าสอดคล้องตรงที่ต้องการหรือไม่ ที่สำคัญการรับฟังจำเป็นที่จะต้องอยู่ในกลุ่มคนที่เราคาดหวังเท่านั้น ไม่ใช่สอบถามหรือรับฟังจากกลุ่มลูกค้าที่ไม่ใช้เป้าหมายซึ่งอาจจะทำให้แบรนด์มีความสับสนและไม่ตรงตามคุณค่าที่เราต้องการสร้างขึ้น
  5. อดทน : การสร้างแบรนด์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาแห่งความเชื่อใจและวางใจว่าแบรนด์นั้นเป็นของจริง ซึ่งจำเป็นอย่างมากในการรอคอย การสร้างแบรนด์ใช้เวลานาน แต่การทำลายแบรนด์ใช้เวลาสั้นมากดังนั้นอย่าหวังเป้าหมายในระยะสั้นแต่ทำให้เป้าหมายแบรนด์ในระยะยาวของเราต้องสูญเสียไป

ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ เป็นเพียงพื้นฐานสำคัญของการกำหนดกลยุทธ์ที่จะสร้างแบรนด์ให้สินค้าและการผลิตสินค้าของเราให้มีความขัดเจน และโดดเด่นเหนืือกว่าคู่แข่งในสายตาของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

อ.ธวัชชัย บัววัฒน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s