ทำอย่างไรให้ชนะ (How to Win)

ทำอย่างไรให้ชนะ (How to Win)

เรื่องสำคัญที่ชี้เป็นชี้ตายคนในชาติ ประเทศจะรอดหรือไม่ ต้องพิจารณาให้ดี
ชัยชนะเป็นสิ่งสำคัญในสงคราม ตอนนี้ศัตรูเราต่างออกไปจากเดิม เราต้องรอดและได้รับชัยชนะ คือ เป้าหมาย
ตำราแห่งชัยชนะในสงคราม ที่ต้องพูดถึง คือ ตำราของซุนวู (The Art of War)

ชัยชนะจะเกิดขึ้นได้ ทุกคนในชาติต้องมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ต้องรอดและต้องชนะ
นี่เป็นกฎของการทำสงครามที่ชี้เป็นชี้ตายชะตาชีวิตคนในชาติ

ไม่ว่าเราต้องสู้กับใครก็ตามสิ่งแรกที่เราต้องทำ คือ วางแผน

ก่อนการวางแผนเพื่อให้ชนะ ผู้นำต้องรู้และจัดการในสิ่งเหล่านี้
รู้ผู้คน ต้องรู้ว่าตอนนี้ผู้คนรู้สึกอย่างไร ต้องนำไปในทิศไหน เพื่อให้ผู้คนมีเป้าหมายเดียวกัน
รู้สถานการณ์ ต้องรู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร ปัจจัยเสี่ยง มีข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ และประมาณสถานการณ์ได้ถูกต้อง
รู้พื้นที่ ต้องรู้ว่าแต่ละพื้นที่ ตรงไหนเสี่ยงมากน้อย ที่ไหนปลอดภัย ที่ไหนน่ากังวล
รู้จักคนทำงาน สถานการณ์คับขัน ต้องใช้คนทำงานจริงที่ไว้ใจได้ ตั้งใจ กล้าหาญและเข้มงวด อย่าใช้คนผิด สถานการณ์จะเลวร้าย
รู้วิธีการ ต้องรวบรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ คนเก่งจากทุกส่วน เพื่อช่วยกันคิดวิธีการและวางแผนในการจัดการ

หากไม่ใส่ใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ยากที่จะได้ชัยชนะ ทุกสิ่งล้วนสำคัญ

“การชนะทั้งร้อยมิใช่วิธีการอันประเสริฐแท้
แต่ชนะโดยไม่ต้องรบเลย จึ่งถือว่าเป็นวิธีการอันวิเศษยิ่ง”

“หากรู้เขา รู้เรา แม้นรบกันตั้งร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้ง
ไม่รู้เขารู้แต่เรา แพ้ชนะย่อมสลับกัน
หากไม่รู้เขาไม่รู้เรา รบร้อยครั้งก็แพ้ร้อยครั้ง”

ซุนวู

เมื่อเราประเมินสถานการณ์ดีแล้วการลงมือทำเพื่อให้ได้รับชัยชนะผู้นำต้องรู้ 5 สิ่งนี้

5 สิ่งสำคัญต้องรู้และทำเพื่อชัยชนะ
1. รู้เวลา รู้ว่าเมื่อไหร่ควรทำ ไม่ควรทำ สิ่งไหนควรเร็ว ช้า หนัก เบา รอ รับ รุก
2. รู้ทรัพยากร ต้องรู้ว่าเรามีทรัพยากรมากน้อยเพียงใด สิ่งใดขาด สิ่งใดต้องเตรียม  รู้ศัตรูมีกำลังมากน้อยอย่างไร รุนแรงแค่ไหน จุดอ่อน ความได้เปรียบเสียเปรียบ คืออะไร 
3. รู้เป้าหมาย เป้าหมายต้องชัดเจน เป็นหนึ่งเดียวทั้งประเทศต้องสื่อสารและเน้นย้ำให้เข้าใจ
4. รู้โอกาส ต้องรู้ว่าสิ่งใดทำแล้วมีโอกาสชนะ จะสำเร็จ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีให้เหมาะสมกับโอกาสและเวลา
5. รู้จักแม่ทัพ ต้องเลือกคนให้เหมาะสม เลือกคนที่เชี่ยวชาญและชำนาญ ทุ่มเทและไว้ใจได้ จากนั้นให้อำนาจและอิสระในการคิดและสั่งการ

5 สิ่งนี้ต้องเรียนรู้และทำเพื่อที่จะชนะ แม้การรบไม่เหมือนเดิมแต่เป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง

บันทึกนี้ไว้เป็นข้อมูลว่าเราสามารถผ่านปัญหาไปได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชาติ ปัญหาครั้งนี้แม้จะใหญ่แต่ก็จะผ่านไป เหมือนปัญหาอื่นๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในโลกใบนี้

ครั้งนี้ก็เช่นกัน ปัญหาจะเป็นตัวสะท้อนความเข้มแข็งของคนในชาติ ให้รอดและผ่านไปได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s