การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) ทักษะสำคัญที่ต้องพัฒนา

การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) ทักษะสำคัญที่ทุกคนต้องพัฒนา

 • การคิด เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญของมนุษย์และเกิดขึ้นทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิต
 • การคิดนำไปสู่การตัดสินใจเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใด
 • ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวล้วนแต่มีผลลัพธ์ที่ตามมา
 • เป้าหมายปลายทางของการคิด คือ ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • แต่ผลลัพธ์ที่ได้ของแต่คน แตกต่างกันออกไป
 • เนื่องมาจากกระบวนการของการคิดที่นำไปสู่การกระทำนั้นแตกต่างกัน

การคิดอย่างเป็นระบบ คือ

 • การคิด + เป็นขั้นเป็นตอน + เพื่อผลลัพธ์ + อย่างเป็นอัตโนมัติ
 • ส่วนเป้าหมายจะสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณภาพและประสิทธิภาพของการคิด และการกระทำ
 • แต่ต้องเริ่มต้นมาจากการคิดก่อน 
 • ดังนั้นการคิดอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นทักษะที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
 • เราสามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบจนเป็นอัตโนมัติ
 • จะทำให้เราคิดเร็ว รอบด้าน รอบคอบ เรียนรู้ไว เป็นนักบริหารและจัดการได้ดี
 • และเกิดมีขั้นตอนปฏิบัติสอดคล้องในทิศทางเดียวกับเป้าหมาย
 • ทำให้เราสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยปกติชีวิตเราทุกคนจะเจอสิ่งที่เข้ามากระทบ 2 เรื่อง คือ

 • เรื่องที่เป็นบวก และเรื่องที่เป็นลบ
 • ชีวิตจะมีช่วงโอกาส และช่วงอุปสรรค สลับไปมาเกิดขึ้นพร้อมกัน
 • คนที่แสวงหาก็จะพบกับโอกาส และอุปสรรคทำให้ต้องคิดมากขึ้น
 • เรื่องที่เป็น บวก จะนำไปสู่โอกาสที่ดี สิ่งที่ดี ในสิ่งที่เราปรารถนา เป็นไปตามเป้าหมาย
 • เราควรฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพก่อนโอกาสมาถึง
 • เราจะสามารถใช้โอกาสนั้นได้อย่างคุ้มค่า และจะเป็นแรงส่งและผลักดันเราสู่เป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น
 • ในยามที่เราเจอกับอุปสรรค การคิดอย่างเป็นระบบจะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้
 • ประคองตัวเมื่อมีปัญหา เร่งก้าวหน้าเมื่อมีโอกาส

การคิดอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนหลักด้วยกัน 5 ขั้นที่ต้องฝึก คือ

 1. ทัศนคติ หรือ Mindset ที่ดีเมื่อพบเจอกับโอกาสหรืออุปสรรค
 2. การคิดเชิงระบบ ครบถ้วนและครอบคลุม
 3. การคิดถึงคนอื่นที่เกี่ยวข้อง Win-Win
 4. การคิดและทำมุ่งสู่เป้าหมายที่ถูกต้อง
 5. การตระหนักรู้ถึงสิ่งเร่งด่วนและควรทำ

 • การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นทักษะที่ทุกคนสามารถฝึกและพัฒนาได้
 • ประสิทธิภาพ และคุณภาพจึงขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและเรียนรู้ จนเป็นอัตโนมัติ

=========================================

หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่องการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อผลสำเร็จของงาน
https://wp.me/PbHc5B-ni

ธวัชชัย บัววัฒน์
#SystematicThinking
#TawatchaiBuawat

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s