ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อย่ามัวรอความสมบูรณ์ที่ช้าเกินไป

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คือ หัวใจสำคัญของความยั่งยืน

เราไม่สามารถทำตัวเองให้ดีที่สุดในวันพรุ่งนี้ได้ เราทำดีได้ที่สุดแค่วันนี้

เราไม่สามารถทำสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตได้ 100%
เราสามารถทำสินค้าได้ดีที่สุดแค่วันนี้
ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและด้วยความเร็วที่มากขึ้น

ดังนั้นถ้าเรากำลังคิดอยากทำสินค้าหรือบริการออกมาขายเราควรรับฟังความต้องการของลูกค้า แล้วทำสินค้าให้เร็วและดีพอเท่าที่ทำได้ แล้วค่อยพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

เพราะการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้เองจะทำให้เราเข้าใกล้ความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้มากที่สุด

Mark Twain
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อย่ารอความสมบูรณ์ที่ช้าเกินไป

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแค่การปรับปรุงสินค้า หรือ กระบวนการเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการทำงาน ทัศนคติของผู้คนในองค์กร

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งเรื่องของคุณภาพและความเร็วในการปรับปรุง

การปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ยอมรับกับปัญหาและมีทัศนคติที่ไม่หยุดพัฒนา จะเป็นหัวใจของความยั่งยืนในองค์กร

เราควรส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมแห่งการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนงานที่เรารับผิดชอบและองค์กรที่เราทำงานอยู่

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นหัวใจที่สร้างให้องค์กรยึดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความยึดหยุ่นและปรับตัวนี้เองเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรได้ในอนาคต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s