แนวทางการวิเคราะห์กิจการหลังโควิท 19

ถึงตอนนี้สถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติในหลายกิจการ

แม้ว่าบางอย่างจะไม่เหมือนเดิมแต่ในภาพรวมก็มีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น

คำถาม คือ ถึงตอนนี้กิจการต้องวิเคราะห์เรื่องอะไรบ้าง

คำตอบ คือ

 1. ต้องวิเคราะห์ว่า ธุรกิจของเรามียอดขายหายไป แค่ชั่วคราวหรือถาวร (เปรียบเหมือนสายน้ำที่เราเคยทำมาหากินอยู่ มันแค่ช่วงน้ำลด แล้วก็จะกลับมาขึ้น เราต้องอดทนและประครองตัว และเตรียมพร้อมรับความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเมื่อถึงเวลา หรือ สายน้ำได้เปลี่ยนไปแล้ว และจะไม่ไหลกลับมาทางนี้) ถ้ายอดขายหายไปถาวร หรือไม่กลับมาแล้ว ธุรกิจได้เปลี่ยนรูปแบบไปแล้ว เราจำเป็นต้องหาเส้นทางน้ำใหม่ไว้ทำมาหากิน
 2. การวิเคราะห์ ต้องวิเคราะห์ทั้ง 7 องค์ประกอบสำคัญของกิจการ คือ ลูกค้า, ช่องทางการขาย การขนส่ง, ปัจจัยกดดัน , ปัจจัยสนับสนุน, สภาวะกิจการ, ซัพพลายเออร์1 และซัพพลายเออร์ของ1) การวิเคราะห์ทั้งระบบจะช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในซัพพลายเชนของกิจการเรา เพื่อให้เราสามารถ จัดการกับอนาคตของกิจการได้อย่างถูกต้อง
 • 7 ส่วนที่เราต้องวิเคราะห์ ในปัญหาปัจจุบัน
 • การวิเคราะห์ครบทั้ง 7 ส่วนจะทำให้เราคิดได้ครอบคลุม เพราะทั้ง 7 ส่วนนี้มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกัน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ ต้องคิดอย่างเป็นระบบ
 • วิเคราะห์ทั้ง 7 ส่วนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วบ้าง และกระทบธุรกิจเราอย่างไร
 • ระบุให้ชัดว่าปัญหา คืออะไร หาปัญหาให้เจอว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว (5W1H)
 • ปัญหาจากยอดขาย ต้นทุน หรือ ความเสี่ยงต่อความยั่งยืน 
 • ปัญหาอะไร(What) เกิดขึ้นจุดไหน(Where) เกิดขึ้นเมื่อไหร่(When) ใครเกี่ยวข้องบ้าง(Who) ทำไมสำคัญ(Why) กระทบอย่างไร(How)
 • ใช้ข้อมูลมาเป็นตัวช่วยวิเคราะห์ปัญหา อย่าใช้อารมณ์ความรู้สึก
 • หงายปัญหาออกมาให้หมด ปัญหาบางครั้งมาพร้อมกัน ต้องดูให้เห็นภาพรวม
 • ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดี วิเคราะห์ตัวเราให้มาก เพื่อให้เห็นทางแก้ไข
 • ปัญหาที่เกิดจะซับซ้อนและยุ่งเหยิง ต้องไม่สับสน ต้องมีแผน
 • ต้องเตรียมพร้อมก่อนปัญหา ถึงสนามรบก่อนศัตรูจะมา
 • ลงมือก่อนปัญหา ไม่รอปัญหารุนแรงกว่านี้ เราต้องวางแผนล่วงหน้า
 • ดังนั้นเมื่อกิจการวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และอนาคตได้แล้ว การวางแผนรับมือ หรือหาทางจัดการกับปัญหา ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น

กิจการหลังจากนี้ ต้องตั้งเป้าหมายที่ความอยู่รอด ก่อนการเติบโต ความเสี่ยงและความปลอดภัยของกิจการเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา

ธวัชชัย บัววัฒน์
23/08/2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s