ปัจจัยพื้นฐานการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย มีปัจจัยที่จำเป็นอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ

  1. การออกแบบ หรือ การวางแผน
  2. การผลิตสินค้า
  3. การขาย

ทั้ง 3 ปัจจัย คือ ส่วนหลักในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัย ต้องทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องและทิศทางเดียวกัน คือ การส่งมอบคุณค่า ผลิตสินค้าที่มีคุณค่า และออกแบบสินค้าที่มีคุณค่า ทั้งหมดตรงตามความต้องการของลูกค้า

โดยในส่วนของการออกแบบนั้น เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการลูกค้า และทำเฉพาะในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งการออกแบบที่ดีจะนำไปสู่การบริการที่ดี และการขายที่ดี เพราะตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

การผลิตมีเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพของการผลิต ที่ต้องมีคุณภาพ ตามที่ลูกค้าต้องการ มีความสม่ำเสมอ และคงที่

การขายสินค้าไม่ใช่การขายเพียงอย่างเดียวแต่มีองค์ประกอบของการศึกษาและวิจัยตลาดด้วยว่า สิ่งที่เราออกแบบ และทำมานั้นตรงตามความต้องการของลูกค้าจริงหรือไม่ ถ้าไม่จริง ลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไร เพื่อที่จะนำไปสู่การออกแบบและผลิตครั้งต่อไปให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ

หากกิจการสามารถทำทั้ง 3 ปัจจัย ให้สามารถสร้างและส่งมอบคุณค่า ได้อย่างที่ลูกค้าต้องการ ก็จะไปสู่การขายในตลาดที่กว้างขึ้น

ทั้ง 3 ปัจจัย คือ องค์ประกอบพื้นฐานของการผลิต ที่เป็นแกนหลังในการสร้างสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ธวัชชัย บัววัฒน์
21/9/2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s