3C องค์ประกอบความสำเร็จกิจการ

ลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอ วันนี้ลูกค้าอาจพึงพอใจในสินค้าและบริการ แต่ถ้าเราทำแบบเดิมในอนาคตไม่สามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อีก

ถ้ามองในฐานะผู้ประกอบการรายใหม่ จะเห็นเป็นโอกาสที่มีอยู่เสมอเพราะ ผู้ประกอบการรายเดิมเปลี่ยนแปลงไม่ทัน ทำให้เกิดช่องว่าง และโอกาสสำหรับการทำธุรกิจ และพร้อมที่จะเข้ามาแข่งขัน

แต่สำหรับผู้ประกอบการรายเดิม ลูกค้าเปลี่ยน คู่แข่งเปลี่ยน สถานการณ์เปลี่ยน กิจการเราจึงไม่สามารถอยู่เฉยได้

สิ่งที่กิจการสามารถทำได้คือ การปรับเปลี่ยนตัวเองให้ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน และพัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพและไม่หยุดนิ่งกับการเปลี่ยนแปลง

กิจการจำเป็นนต้องเปลี่ยนตามให้ทันและเร็วกว่าคู่แข่ง ด้วยกลยุทธ์และการบริหารจัดการที่เหมาะสมทันต่อสถานการณ์

ความได้เปรียบในการแข่งขัน ได้เปรียบในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า คือ ปัจจัยสำคัญที่ให้กิจการประสบความสำเร็จ เพราะทำให้อยู่ในจุดทีเหนือกว่าในการสร้างยอดขายและทำกำไร

          สิ่งที่จะทำให้กิจการประสบความสำเร็จ มีอยู่ด้วยกัน 3 อย่าง หรือ เรียกว่า 3Cs คือ ลูกค้า(Customers) , คู่แข่ง(Competitors) และกิจการเรา(Company)

ความได้เปรียบในการแข่งขันและ 3Cs(Company, Customers, Competitor)

          ในมุมมองของลูกค้าจะมีการเปรียบเทียบสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ กับสิ่งที่ได้รับจากกิจการของเราและคู่แข่งอยู่เสมอ ถ้าใครสามารถตอบสนองสิ่งที่ต้องการได้มากกว่าก็มีโอกาสที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากกว่า ในขณะที่กิจการจำเป็นต้องแข่งขันกับคู่แข่งเพื่อให้เกิดความได้เปรียบด้านต้นทุนและการขายสินค้าและบริการ

          ดังนั้นกิจการจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องพิจารณา 3C นี้อยู่เสมอว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือยัง ลูกค้ายังเหมือนเดิมหรือไม่ คู่แข่งเปลี่ยนไปในแบบไหน และตัวเราเองมีการพัฒนาหรือหยุดนิ่งอย่างไร

          ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนั้นจะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจทิศทางของกิจการได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ธวัชชัย บัววัฒน์
30/10/2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s