ขั้นตอนที่ถูกต้องจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

Do IT Right The First Time (ทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรก) ปรมาจารย์คุณภาพ ปรัชญาของเสียต้องเป็นศูนย์    ฟิลิป บี ครอสบี (Philip B Crosby)

เมื่อเราทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วถือเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้อง จากนั้นเมื่อวัตถุดิบดี ซึ่งวัตถุดิบในที่นี้หมายถึง Input ทั้งหมดที่นำเข้ากระบวนการ เช่น วัตถุดิบ ข้อมูล ทรัพยากร คน ขั้นตอน เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งต่างๆ ที่นำเข้ามาในกระบวนการ ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือก และตรวจสอบแล้วว่าดี และถูกต้อง จึงจะนำเข้าสู่กระบวนการถัดไป

ถ้า Input ดี นำเข้ากระบวนการที่ดี มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ และคุณภาพสูง ก็ย่อมที่จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ (Output) ที่ดี ซึ่งในการทำงานมีกระบวนการการที่เชื่อมต่อกันเป็น 100 เป็น 1000 กระบวนการ ถ้าแต่ละกระบวนการใช้หลักการที่ถูกต้องเดียวกัน คือ

ให้ของดีเข้า >>> ผ่านกระบวนการที่ดี >> ให้เฉพาะของดีออก

ทำอย่างนี้ได้ทุกกระบวนการ ก็จะเป็นการทำถูกต้องตั้งแต่แรกของทุกขั้นตอนการทำงาน แน่นอนว่าผลลัพธ์ปลายทางก็จะกลายเป็นของดีคุณภาพ 100% โดยมีของเสียเป็น 0 และไม่ปล่อยของเสียให้ผ่านไปยังกระบวนการถัดไป ซึ่งการที่มีของไม่ดีหลุดไปย่อมส่งผลให้เกิดความสูญเปล่าในการทำงาน ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ต้องจัดการกับของเสียในกระบวนถัดไปด้วย

ดังนั้น ขั้นตอนที่ถูกต้องตั้งแต่แรก จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องในตอนท้าย

ธวัชชัย บัววัฒน์
Tawatchai Buawat

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s