การจัดการสต๊อกสินค้าสำคัญอย่างไรในห่วงโซ่อุปทาน (Inventory Management in supply Chian)

การจัดการสต๊อกสินค้ามีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น ในเรื่องของการมีสินค้าให้เพียงพอกับการขาย(หรือตอบสนองความต้องการ) และต้องไม่ถือครองสินค้าคงคลังมากเกินไป จนเกิดเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สูง ในขณะที่ถ้าเราสามารถจัดการสต๊อกได้ดีจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความสามารถและความได้เปรียบให้กับองค์กรได้ อย่างเช่น :

การประหยัดต้นทุน: การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ธุรกิจลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองและจัดเก็บสินค้าคงคลัง เช่น คลังสินค้าและการประกันภัย ค่าจัดเก็บ ดูแลเคลื่อนย้าย และค่าความเสี่ยงในกรณีที่เราจัดเก็บสต๊อกมากจนเกินไป ในขณะที่เมื่อเราจัดเก็บสต๊อกน้อยเกินไปจนไม่เพียงพอก้บความต้องการก็จะเกิดต้นทุนที่เกิดจากการสูญเสียยอดขาย ดังนั้นกิจการจึงต้องสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น โดยมีต้นทุนรวมที่เหมาะสมที่สุด คือ มีพอแต่ไม่เกิน

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า: ด้วยการรักษาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม ธุรกิจสามารถมั่นใจได้ว่ามีสินค้าที่ลูกค้าต้องการในสต็อก และสามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้สามารถช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างความภักดีของลูกค้า

การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน: การจัดการสินค้าคงคลังยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบสินค้าคงคลังแบบ Just-in-Time (JIT) ธุรกิจสามารถลดความต้องการสินค้าคงคลังที่มีความปลอดภัยสูงและลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการถือครองสินค้าคงคลัง

การรักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์: การจัดการสินค้าคงคลังยังช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ด้วยการสั่งซื้อในเวลาที่เหมาะสมและรักษาระดับของสินค้าคงคลังที่เหมาะสมซึ่งตรงกับความต้องการ จะช่วยให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกันตลอดทั้งซัพพลายเชน ไม่เฉพาะในองค์กรเท่านั้น แต่ทำให้สินค้าไหลอย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่ต่ำตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนร่วมต่ำและมีความได้เปรียบตลอดทั้งซัพพลายเชน

โดยรวมแล้ว การจัดการสินค้าคงคลังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจสามารถปรับปรุงการดำเนินงาน ลดต้นทุน และปรับปรุงการบริการลูกค้า

ผู้เขียน : ธวัชชัย บัววัฒน์ (Tawatchai Buawat)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s